Profil Masyarakat Desa


 

 PRPFIL MASYARAKAT DESA

 1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
 2. Kepala Keluarga :        2.361    KK
 3. Laki-laki :        4.138    Orang
 4. Perempuan :         4.152     Orang
 5. Total Penduduk :         8.499    Orang

KEADAAN SOSIAL

 • Pendidikan
 1. SD/ MI :        270    Orang
 2. SLTP/ MTs :        155   Orang
 3. SLTA/ MA :         215  Orang
 4. S1/ Diploma :     .  100   Orang
 5. Putus Sekolah :         250  Orang
 6. Buta Huruf :           -  Orang
 • Lembaga Pendidikan
 1. Gedung TK/PAUD :      10 buah/ Lokasi di   Enam Kampung
 2. SD/MI :       6  buah/ Lokasi di Enam Kampung,
 3. SLTP/MTs   :        2  buah/ Lokasi di Kampung Ps. Amping Parak
 • Kesehatan
 1. Kematian Bayi
 2. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini             :     20  orang
 3. Jumlah Bayi meninggal tahun ini             :   -    orang
 4. Kematian Ibu Melahirkan
 5. Jumlah ibu melahirkan tahun ini :   20  orang
 6. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini :  -    orang
 7. Cakupan Imunisasi
 8. Cakupan Imunisasi Polio 3 :           orang
 9. Cakupan Imunisasi DPT-1 : .        .orang
 10. Cakupan Imunisasi Cacar :            .orang
 11. Gizi Balita
 12. Jumlah Balita : .                                      .orang
 13. Balita gizi buruk                                     .orang
 14. Balita gizi baik :                                      . orang
 15. Balita gizi kurang : .                                orang
 16. Pemenuhan air bersih
 17. Pengguna sumur galian             :     1.360 KK
 18. Pengguna air PAM                        :      1.000 KK
 19. Pengguna sumur pompa                               :       -       KK
 20. Pengguna sumur hidran umum                :       -       KK
 21. Pengguna air sungai                                        :       -       KK
 • Keagamaan.

Jumlah Pemeluk :

 • Islam                  :       499          orang
 • Katolik              :            -              orang
 • Kristen             :           -               orang
 • Hindu               :            -              orang
 • Budha              :            -              orang

Jumlah tempat ibadah :

 • Masjid/ Musholla       :           6  buah
 • Gereja                               :           -   buah
 • Pura                                   :           -   buah
 • Vihara                               :           -   buah

 

 • KEADAAN EKONOMI

        

 • Pertanian

Jenis Tanaman :

 1. Padi sawah :                        120 ha
 2. Padi Ladang :                         -   ha
 3. Jagung :                                   1   ha
 4. Palawija :                                2   ha
 5. Tembakau :                             -   ha
 6. Tebu :                                         -    ha
 7. Kakao/ Coklat :              200   ha
 8. Durian :                                 35  ha
 9. Karet :                                     -  ha
 10. Kelapa :                                3   ha
 11. Singkong                 :            3   ha
 12. Lain-lain :                          -    ha
 • Peternakan

Jenis ternak  :

 1. Kambing :             25   ekor
 2. Sapi :             85   ekor
 3. Kerbau :    50   ekor
 4. Ayam :          1.500  ekor
 5. Itik :              230 ekor
 6. Burung :               25  ekor
 7. Lain-lain : -                ekor
 • Perikanan
 1. Tambak ikan :  -      ha
 2. Tambak udang : -       ha
 3. Lain-lain : -       ha
 • Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

Mata Pencaharian :

A.  Buruh Tani

B.  Petani

C. Peternak

D. Pedagang

E.  Tukang Kayu

F.  Tukang Batu

G. Penjahit

H. PNS

I.    Pensiunan

J.   TNI/POLRI

K.  Perangkat Nagari

L.  Pengrajin

M. Industri Kecil

N. Buruh Industri

O. Lain-lain

 

 

 

 

 

 

 

420

1.682

3.000

312

95

175

20

48

20

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CommentsKirim Komentar